Logo for print

ICPC-2 benyttes av primærhelsetjenesten ved legekonsultasjoner, henvisninger fra primærhelsetjenesten og ved forskrivning av medikamenter som dekkes av folketrygden. ICPC brukes på attester til NAV, slik som sykemeldinger og andre skjema hvor sykdom skal angis, og i IPLOS-registereret.​

2016-versjonen av ICPC-2 gjelder også for 2017. Det har ikke vært noen oppdatering av ICPC-2 det siste året.

Nedlastning

Kodekort (PDF)
Bokfil - ICPC-2, norsk bearbeidelse, 2004 (PDF)
Kun for EPJ-leverandører: Setup-fil for søk - (kith.no)

Koderegisterfiler og konverteringsfiler

Koderegister med utvidet termsett (basert på icd-10 mapping) (txt) -30.12.2010
Koderegister fulltekst (txt) -1.1.2012
Koderegister 60 tegn (txt) -1.1.2012
Koderegister fulltekst uten prosesskoder (txt) -1.1.2012
Koderegister 60 tegn uten prosesskoder (txt) -1.1.2012
Koderegister til NAV med prosesskoder (txt) -1.1.2012
ICPC-2 til ICD-10 konverteringsfil (txt) -4.7.2014
ICD-10 til ICPC-2 konverteringsfil (txt) -29.3.2016

Lesmeg (PDF)

Eldre datafiler

Datafilene for 2015 er lik datafilene for 2016 med unntak: ICD-10 til ICPC-2 konverteringsfil (txt)

Bakgrunn

Kodeverket ICPC-2 eies av World Organization of Family Doctors (Wonca). Direktoratet for e-helse har den norske lisensen, og vedlikeholder nettsiden hvor den gjeldende versjon av kodeverket finnes, på vegne av Wonca International Classification Committee (WICC).

Norsk Selskap for Allmennmedisin (NSAM) utviklet den norske utgaven av ICPC. NSAM ble avviklet 31.12.2006

NSAM og Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren (KITH) utarbeidet en elektronisk versjon til bruk i elektroniske informasjonssystemer. KITH ble innlemmet i Helsedirektoratet 01.01.2012 som Avdeling standardisering, og har fra 01.01.2016 vært en del av Direktoratet fra e-ehelse.

Sist oppdatert: 21. juni 2017

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin