Logo for print

ICPC-2 (International Classification of Primary Care) registreres ved legekonsultasjoner, henvisninger fra primærhelsetjenesten og ved forskrivning av legemidler som dekkes av folketrygden. ICPC-2 brukes på attester til NAV (for eksempel sykemelding) og i IPLOS-registeret for å gi statistikk i pleie- og omsorgstjenesten.

ICPC-2 eies av World Organization of Family Doctors (Wonca). Direktoratet for e-helse har den norske lisensen og ansvar for oppdateringer.

English version

Direktoratet for e-helse vedlikeholder også nettsiden der den oppdaterte internasjonale utgaven av ICPC-2 (English version, ICPC-2e-English) publiseres på vegne av Wonca International Classification Committee (WICC). 

ICPC-2B (beriket)

ICPC-2B (beriket) er en ny utvidet versjon av ICPC-2. Den nye versjonen er utviklet på bakgrunn av behov for å kunne registrere mer detaljert helseinformasjon i primærhelsetjenesten.

Den er et supplement og ikke obligatorisk i bruk. ICPC-2B tar utgangspunkt i koblingen til ICD-10 (International Classification of Diseases) og legger til alle ICD-10-koder som er mappet til den aktuelle ICPC-2-koden.

ICPC-2 hierarki gir støtte til bruk av ICPC, og inneholder inklusjoner, ekslusjoner, kriterier og referanser til hver ICPC-2-kode.

2017-versjonen av ICPC-2 gjelder også for 2018. Det har ikke vært noen oppdatering av ICPC-2 det siste året. ICPC-2B (beriket) er et nytt kodeverk fra 2017 og er ikke endret fra 2018.

ICPC-2

Koderegister med utvidet termsett (basert på icd-10 mapping) (txt) -30.12.2010
Koderegister fulltekst (txt) -1.1.2012
Koderegister 60 tegn (txt) -1.1.2012
Koderegister fulltekst uten prosesskoder (txt) -1.1.2012
Koderegister 60 tegn uten prosesskoder (txt) -1.1.2012
Koderegister til NAV med prosesskoder (txt) -1.1.2012
ICPC-2 til ICD-10 konverteringsfil (txt).TXT -4.7.2014
ICD-10 til ICPC-2 konverteringsfil (txt) -20.2.2018

Lesmeg (PDF)

ICPC-2B (Beriket)

ICPC-2B (beriket)kodefil (xml) – 28.09.2017

ICPC-2B (beriket) (xsd) – 28.09.2017

ICPC-2 hierarki (xml) - 28.09.2017

ICPC-2 hierarki (xsd) – 28.09.2017

Eldre datafiler

Datafilene for 2015 er lik datafilene for 2016 med unntak: ICD-10 til ICPC-2 konverteringsfil (txt)

Sist oppdatert: 26. september 2018

​Fant du det du lette etter?​