Logo for print

​Kodeverk

ICF - Internasjonal klassifikasjon av funksjon funksjonshemming og helse

Bruksområder

Formålet med ICF er til dels å etablere et enhetlig og standardisert språk og til dels et verktøy for beskrivelse av helse og helserelaterte forhold. Samtidig legges det vekt på å se individets helseforhold og fungering i en total sammenheng. ICF søker å kunne presentere et sammenfallende syn på helse ut fra et biologisk, et individuelt og et sosialt perspektiv.


Klassifikasjonen er særlig nyttig innen habilitering, rehabilitering, geriatri, arbeids- og trygdemedisin og andre områder hvor helse og funksjon skal vurderes i en bredere sammenheng enn som sykdom isolert sett.
Bruken av ICF er prosjektbasert og konsentrert om utvikling av «kjernesett». Dette samsvarer med internasjonale erfaringer. I påvente av at kjernesett blir tilgjengelige på nasjonal eller internasjonal basis, har ikke direktoratet planer om å gjøre bruk av ICF obligatorisk.

Opplæring

ICF Nasjonal presentasjon (PDF) og ICF manusark (PDF)
Kurs i medisinsk koding

ICF-CY

Barn-/ungdomsversjon av ICF (PDF)

ICF hos WHO

WHOs ICF-sider (who.int)

Sist oppdatert: 22. februar 2018

​Fant du det du lette etter?​