Logo for print

​Medisinsk koding gir et bilde av innholdet i helsetjenesten.

Koder som grunnlag

Medisinske koder brukes som grunnlag for å beskrive hva helsesektoren behandler pasienter for. Dersom kvaliteten på kodingen ikke er god, medfører dette en feilaktig beskrivelse av aktiviteten helsevesenet utfører.
Kodene kan brukes blant annet i statistikk over sykdomsforekomst (epidemiologi), dødsårsakstatistikk, i styring og planlegging av helsevesenet og finansiering av spesialisthelsetjenesten.

Mangel på opplæring, ulik organisering av kodearbeidet og kontrollfunksjoner indikerer fortsatt behov for oppfølging.

Sist oppdatert: 9. juni 2017

​Fant du det du lette etter?​