Logo for print

​Særkodene forvaltes av avdeling finansiering og DRG (Diagnoserelaterte grupper) i Helsedirektoratet. Spørsmål knyttet til særkodene kan rettes til drginfo@helsedir.no
Bruken av særkodene er omtalt i ISF-heftet 2017, kapittel 6.  

For oppdatert informasjon, se Helsedirektoratets uttalelser om regelverket:
Innsatsstyrt finansiering (ISF).

Særkoder 2017

Fra og med 2017 publiseres særkodene fra hjemmesiden til Helsedirektoratet. Oversikt over gjeldende særkoder og endringer med gyldighetsdato finner du her (helsedirektoratet.no.)

Særkoder 2016 

Særkoder 2016 v6 (zip)

Særkoder 2016 v4 (zip)

Særkoder 2016 kumulative endringer (zip)

Versjon 6: 5 nye særkoder er tatt i bruk:
6XX01 Behandling med legemiddel L01XC15  (Obinutuzumab)
6XX02 Behandling med legemiddel L01XC17 (Nivolumab)
6XX03 Behandling med legemiddel L01XC18 (Pembrolizumab)
6XX04 Innlegging av parakorporal VAD
6XX05 Fjerning av parakorporal VAD

Sist oppdatert: 21. juni 2017

​Fant du det du lette etter?​