Logo for print

Om medisinsk koding

Vi bruker medisinske koder for å beskrive hva helsesektoren behandler pasienter for, og hvilke undersøkelser og behandlinger pasientene får. Disse opplysningene bruker vi blant annet til planlegging av helsetjenestene, og de er også et viktig grunnlag for finansiering.

For at beskrivelsen av aktiviteten i helsevesenet skal bli korrekt er det viktig at kvaliteten på kodingen er god.  Personell i helsetjenesten som registrerer koder må ha god kjennskap til kodeverkene og de ulike reglene for bruk av kodeverkene, slik at de velger riktig når de skal registrere koder som skal rapporteres til medisinske registre.

Medisinske koder brukes som grunnlag for å beskrive hva helsesektoren behandler pasienter for. Dersom kvaliteten på kodingen ikke er god, medfører dette en feilaktig beskrivelse av aktiviteten helsevesenet utfører.

E-læring i medisinsk koding

Avdeling helsefaglige kodeverk lager i 2017 nye e-læringskurs med tema medisinsk koding. Målgruppe for disse kursene er personell som bruker de kliniske kodeverkene for spesialisthelsetjenesten.   

Kursene er tilgjengelige fra sykehusenes lokale læringsportaler. Hvis du ikke har tilgang til en slik læringsportal kan du ta kurset fra lenken på denne nettsiden.

Kursene er satt sammen av en teoridel med øvelser, og en test. For å fullføre kurset må du ha bestått testen. Vi anbefaler at du tar kursene fra en PC, da løsningen ikke er like brukervennlig fra nettbrett eller mobiltelefon.

Grunnkurs 1 «Hva er medisinsk koding?»

Målgruppe: Personell i spesialisthelsetjenesten som bruker kliniske kodeverk.

Tidsbruk: Ca 20 minutter

Innhold: Basisinnføring i sentrale begreper for medisinsk koding. Innføring i hva de aktuelle kodeverkene brukes til.

Kurset "Hva er medisinsk koding"

Publisert i versjon 1.0 dato: 21.04.2017

Grunnkurs 2 «Hvordan finne riktig kode?»

Målgruppe: Personell i spesialisthelsetjenesten som bruker kliniske kodeverk.

Tidsbruk: Ca 20 minutter

Innhold: Veiledning i bruk av søkeverktøyet FinnKode, og dokumentet «Regelverk og veiledning for bruk av kliniske kodeverk i spesialisthelsetjenesten»

Kurset "Hvordan finne riktig kode?"

Publisert i versjon 1.0 dato: 21.04.2017

Flere kurs er under produksjon.

Lenke til nye kurs vil bli lagt ut så snart kursene er ferdige. De vil samtidig også kunne tas fra sykehusenes lokale læringsportaler. 

 

Våren 2017:

-Kurs 3 «ICD-10-koder for sepsis»

Målgruppe: Personell i spesialisthelsetjenesten som bruker sepsis-koder. Kurset gjennomgår reglene for sepsiskoding, og illustrerer med pasienthistorier.

-Kurs 4 «Hva er sverd/stjernekoding?»

Målgruppe: Personell i spesialisthelsetjenesten som bruker sverd/stjernekoder. Kurset gjennomgår prinsippene for bruk av denne kodekombinasjonen.

 

Høsten/vinteren 2017/2018:

-Kurs 5 «Koding ved kreftsykdom»

Målgruppe: Personell i spesialisthelsetjenesten som bruker koder for kreftsykdommer. Kurset gjennomgår sentrale kodingsregler for bruk av ICD-10-koder for kreftsykdom.

-Kurs 6 «Bruk av ICD-10-koder for symptomer og avvikende funn»

Målgruppe: Personell i spesialisthelsetjenesten som har pasienter til utredning, eller som registrerer koder for slike pasienter. Kurset er laget for alle fagmiljøer, inkludert psykiatri/tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

 

Under planlegging:

-Koding ved komplikasjoner

-Koding ved forgiftninger og bivirkninger

-Koding ved diabetes og diabetesrelaterte tilstander

-Koding ved komplikasjoner under svangerskap og ved fødsel

-Bruk av kodene i ICD-10 kapittel XXI (Z00-Z99) Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten

-Koding ved (re)habilitering

Nedlasting av kurs til lokale læringsportaler

Alle kursene er scorm-kompatible og kan lastes ned til lokale læringsportaler. Forvaltere av læringsportaler som ønsker tilgang til direktoratets nedlastningsområde for de aktuelle zip-filene, kan sende e-post til postmottak@ehelse.no og be om å få tilgang. Merk henvendelsen «E-læring i medisinsk koding».

Gamle e-læringskurs vil bli satt ut av bruk

Kurs i medisinsk koding (Helse Sør-Øst) og Selvtest i medisinsk koding (kith.no) vil bli satt ut av bruk 1.juni 2017

E-læringskurs: Kurs i medisinsk koding (Helse Sør-Øst)

Selvtest i medisinsk koding (kith.no)

E-læringskurset ble lansert i mai 2010 etter et samarbeid mellom Helse Sør-Øst og Helsedirektoratet. Kodeverket ICD-10 utgis av Verdens helseorganisasjon, WHO, og har koder for sykdommer, skader og andre årsaker til kontakt med helsevesenet. Kodeverkene NCSP og NCMP omfatter kirurgiske og medisinske prosedyrer som helsevesenet utfører.

E-læringskurset ble oppdatert i 2012 (PDF) med noen få endringer etter tilbakemeldinger fra brukere og som en følge av at KITH AS ble en del av Helsedirektoratet fra 01.01.2012. De helseforetak utenfor Helse Sør-Øst som benytter kurset, må selv gjennomføre oppdateringene. Endringene er omtalt i dokumentet det er henvist til over.  

Kurset bygger på retningslinjene i Kodeveiledningen.
Grunnkurset har nyansatte leger og andre som arbeider med koding som målgruppe.

 

 

 

Sist oppdatert: 28. april 2017

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin