Logo for print

Om medisinsk koding

Vi bruker medisinske koder for å beskrive hva helsesektoren behandler pasienter for, og hvilke undersøkelser og behandlinger pasientene får. Disse opplysningene bruker vi blant annet til planlegging av helsetjenestene, og de er også et viktig grunnlag for finansiering.

For at beskrivelsen av aktiviteten i helsevesenet skal bli korrekt er det viktig at kvaliteten på kodingen er god.  Personell i helsetjenesten som registrerer koder må ha god kjennskap til kodeverkene og de ulike reglene for bruk av kodeverkene, slik at de velger riktig når de skal registrere koder som skal rapporteres til medisinske registre.

Medisinske koder brukes som grunnlag for å beskrive hva helsesektoren behandler pasienter for. Dersom kvaliteten på kodingen ikke er god, medfører dette en feilaktig beskrivelse av aktiviteten helsevesenet utfører.

E-læring i medisinsk koding

Avdeling helsefaglige kodeverk lager i 2017 nye e-læringskurs med tema medisinsk koding. Målgruppe for disse kursene er personell som bruker de kliniske kodeverkene for spesialisthelsetjenesten.   

Kursene er tilgjengelige fra sykehusenes lokale læringsportaler. Hvis du ikke har tilgang til en slik læringsportal kan du ta kurset fra lenken på denne nettsiden.

Kursene er satt sammen av en teoridel med øvelser, og en test. For å fullføre kurset må du ha bestått testen. Vi anbefaler at du tar kursene fra en PC, da løsningen ikke er like brukervennlig fra nettbrett eller mobiltelefon.

Grunnkurs 1 «Hva er medisinsk koding?»

Målgruppe: Personell i spesialisthelsetjenesten som bruker kliniske kodeverk.

Tidsbruk: Ca 20 minutter

Innhold: Basisinnføring i sentrale begreper for medisinsk koding. Innføring i hva de aktuelle kodeverkene brukes til.

Kurset "Hva er medisinsk koding"

Publisert i versjon 1.0 dato: 21.04.2017

Grunnkurs 2 «Hvordan finne riktig kode?»

Målgruppe: Personell i spesialisthelsetjenesten som bruker kliniske kodeverk.

Tidsbruk: Ca 20 minutter

Innhold: Veiledning i bruk av søkeverktøyet FinnKode, og dokumentet «Regelverk og veiledning for bruk av kliniske kodeverk i spesialisthelsetjenesten»

Kurset "Hvordan finne riktig kode?"

Publisert i versjon 1.0 dato: 21.04.2017

Kurs 3 «ICD-10-koder for sepsis»

Målgruppe: Personell i somatisk spesialisthelsetjeneste som registrerer sepsis-koder fra ICD-10-kodeverket. Aktuelt for leger og kodere i avdelinger som behandler pasienter med sepsis.

Tidsbruk: Ca 20 minutter

Innhold: Kurset gjennomgår reglene for sepsiskoding, og illustrerer med pasienthistorier. Koding ved sepsis hos nyfødte og hos gravide/fødende/barselskvinner er ikke med i dette kurset, da dette vil bli dekket i kommende kurs.

Kurset «ICD-10-koder for sepsis»

Publisert i versjon 1.0 dato: 30.05.2017

Kurs 4 «Hva er sverd/stjernekoding?»

Målgruppe: Personell i alle fagmiljøer i spesialisthelsetjenesten som registrerer sverd/stjernekoder fra ICD-10-kodeverket. Aktuelt for leger og kodere i alle fagmiljøer, både somatikk og psykiatri. 

Tidsbruk: Ca 20 minutter

Innhold: Kurset gjennomgår prinsippene for bruk av denne kodekombinasjonen.

Kurset «Hva er sverd/stjernekoding?»

Publisert i versjon 1.0 dato: 30.05.2017

Kurs under produksjon

Lenke til nye kurs vil bli lagt ut så snart kursene er ferdige. De vil samtidig også kunne tas fra sykehusenes lokale læringsportaler. 

 

Høsten/vinteren 2017/2018:

-Kurs 5 «Bruk av ICD-10-koder for symptomer og avvikende funn»

Målgruppe: Personell i spesialisthelsetjenesten som har pasienter til utredning, eller som registrerer koder for slike pasienter. Kurset er laget for alle fagmiljøer, inkludert psykiatri/tverrfaglig spesialisert rusbehandling.  

 

-Kurs 6 «Koding ved kreftsykdom, del 1 »

-Kurs 7 «Koding ved kreftsykdom, del 2 »

Målgruppe: Personell i spesialisthelsetjenesten som bruker koder for kreftsykdommer. Kursene gjennomgår sentrale kodingsregler for bruk av ICD-10-koder for kreftsykdom.

 

Under planlegging:

-Koding ved komplikasjoner

-Koding ved forgiftninger og bivirkninger

-Koding ved diabetes og diabetesrelaterte tilstander

-Koding ved komplikasjoner under svangerskap og ved fødsel

-Bruk av kodene i ICD-10 kapittel XXI (Z00-Z99) Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten

-Koding ved (re)habilitering

Nedlasting av kurs til lokale læringsportaler

Alle kursene er scorm-kompatible og kan lastes ned til lokale læringsportaler. Forvaltere av læringsportaler som ønsker tilgang til direktoratets nedlastningsområde for de aktuelle zip-filene, kan sende e-post til postmottak@ehelse.no og be om å få tilgang. Merk henvendelsen «E-læring i medisinsk koding».

Gamle e-læringskurs er satt ut av bruk

Kurs i medisinsk koding (Helse Sør-Øst) og Selvtest i medisinsk koding (kith.no) er satt ut av bruk 1. juni 2017.

 

 

 

 

Sist oppdatert: 15. juni 2017

​Fant du det du lette etter?​