Logo for print

Tjenestebasert adressering

Ved tjenestebasert adressering adresseres meldinger til en tjeneste og ikke til avdelinger eller personer. Dette betyr at en melding kommer til rett mottaker uten at avsender behøver å vite noe om hvordan tjenesten er organisert i hos mottakeren.

ebXML

ebXML er en internasjonal standard for utveksling av meldinger. Denne standarden er tilpasset norske forhold gjennom en egen profil som brukes i til elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten. Profilen beskriver i detalj hvordan ulike meldinger, f.eks. epikrise, skal bygges opp og sendes. 

Applikasjonskvittering

For å kunne bekrefte at melding er mottatt, sendes en applikasjonskvittering til opprinnelig avsender. Denne varsler også om eventuelle feil i forbindelse med mottaket.

Hodemelding

Administrative opplysninger som er påkrevet for å identifisere avsender, mottaker og pasient er beskrevet i en standard for hodemelding. Hodemelding skal benyttes sammen med fagspesifikke meldinger. Hodemeldingen inneholder også informasjon om relevante dokumenter, og eventuelle referanser til meldingen som startet dialogen og forrige melding i dialogen.

Felles for flere meldingsstandarder

Henvisning

Standard som skal innføres:

Gjeldende standarder: 

Støttedokumenter:

Epikrise

Rekvisisjon og svar

Dialogmelding

Pleie- og omsorgsmeldinger

Referansekatalogen for e-helse

Alle obligatoriske og anbefalte standarder for helse- og omsorgstjenesten

Nettsteder

Kodeverk på volven

Felles nasjonale kodeverk for helse- og omsorgssektoren publiseres på www.volven.no

Teknisk informasjon

God informasjonsflyt i helse-og omsorgstjenesten er viktig for god, koordinert og helhetlig pasientbehandling.

Informasjonsutvekslingen er i dag meldingsbasert. Det vil si at pasient- og helseopplysninger er satt sammen på en slik måte at de oppfyller spesifikke behov, for eksempel en henvisning eller en epikrise.

Les mer om meldingsutveksling 

Innholdsstandarder beskriver fagspesifikke meldinger for utvekslingen av informasjon i den elektroniske samhandlingen. Eksempler på slike standarder er henvisning, epikrise, laboratoriesvar, pleie- og omsorgsmeldinger, e-resept og meldinger for samhandling med NAV og Helfo.

En standard består av beskrivelse av krav til IT-systemene og definisjoner av begreper som benyttes. Informasjonsmodellen til standarden viser hvilke opplysninger standarden dekker, om disse er påkrevd eller valgfrie, samt hvilken sammenheng det er mellom opplysningene. Kodeverk utgjør en viktig del av mange standarder, fordi de muliggjør strukturert registrering og gjenbruk av opplysninger. Innholdsstandarder beskrives også gjennom en teknisk representasjon i maskinlesbar form, for å sørge for at systemer som utveksler informasjon gjør dette på en ensartet måte (serialisering).

Illustrasjon av informasjonsflyt

 


Kontakt


Sist oppdatert: 10. august 2018

​Fant du det du lette etter?​