Logo for print

Ser du etter kjernejournal, e-resept eller skal du bytte fastlege?

På helsenorge.no finnes selvbetjeningsløsninger for deg som innbygger.

Gå til min helse

EPJ skal inneholde relevante og nødvendige opplysinger om pasienten og helsehjelpen, samt opplysninger som er nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold til lov.

 

EPJ-system

Mens EPJ altså betegner en samling opplysninger, benyttes EPJ-system som betegnelse på IT-system som har funksjonalitet for å kunne registrere, søke fram, presentere og kommunisere opplysninger i EPJ.

Pasientjournalen skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt opplysninger som er nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold av lov.

Det skal normalt kun føres én pasientjournal for hver pasient innenfor en virksomhet, jmf. Forskrift om pasientjournal. Denne skal benyttes av alle typer helsepersonell som yter pasienten helsehjelp. Hovedregelen om en samlet journal for den enkelte pasient kan fravikes dersom virksomhetens enheter både faglig og organisatorisk klart fremstår som separate deltjenester.

Samlingen av opplysninger som utgjør en pasients EPJ, for eksempel på et sykehus, trenger ikke nødvendigvis å være registrert i kun ett EPJ-system. Ofte vil det være slik at det finnes opplysninger både i et generelt EPJ-system og i spesialiserte systemer, og disse utgjør til sammen pasientens EPJ.  

Informasjonskategorier og styring av tilgang til journalopplysninger

For at helsepersonell skal kunne yte forsvarlig helsehjelp, må de autoriseres for tilgang til nødvendige og relevante helseopplysninger. Dette forutsetter at helseopplysningene er delt inn i informasjonskategorier (grupper) som er egnet for styring av tilgang. Ved det enkelte tilfelle av tilgang må det kunne foretas ytterligere filtrering, for eksempel slik at det for en kategori opplysninger kun gis tilgang til de som er registrert i forbindelse med pågående behandling. Dette skjer under forutsetning av at disse opplysningene er tilstrekkelige til å dekke behovet i den aktuelle situasjonen.

Når journalen er godt strukturert er det også enklere for helsepersonell å orientere seg i den, og finne de opplysningene de har behov for.  

Kontakt

Kontaktskjema standarder og kodeverk 


Sist oppdatert: 20. mars 2019

​Fant du det du lette etter?​