Logo for print

Hva er en e-helsestandard?

En e-helsestandard gir regler for elektronisk behandling av opplysninger knyttet til helsehjelp, eller administrasjon av helsehjelp. De brukes blant annet av leverandører som utvikler IKT-systemer for helse- og omsorgstjenesten.

Elektronisk behandling betyr i dette tilfellet behandling av opplysninger med bruk av elektroniske hjelpemidler. Dette innebærer registrering, retting, sletting, lagring, styring av tilgang, sikring av konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, meldingsutveksling og andre former for elektronisk samhandling.

Referansekatalogen for e-helse gir en oversikt over e-helsestandarder og andre kravdokumenter som er obligatoriske med hjemmel i forskrift eller anbefalt av offentlig myndighet.

Hvorfor er e-helsestandarder viktige?

E-helsestandarder er viktige både for å sikre god pasientbehandling og gode arbeidsprosesser.

Pasientene har rett til å motta trygg helsehjelp av god kvalitet, uavhengig av hvor de mottar hjelpen og hvem som yter den. I mange tilfeller betyr dette at helsepersonell må samarbeide om hjelpen, enten innen en virksomhet eller mellom ulike virksomheter. Et moderne helsevesen er avhengig av helsepersonell får tilgang til relevante helseopplysninger og andre personopplysninger gjennom digitale løsninger når de yter helsehjelp, og at opplysningene behandles på forsvarlig måte i henhold til Personopplysningsloven m.fl. Elektronisk samhandling i pasientbehandlingen forutsetter at alle IKT-systemene benytter de samme e-helsestandardene.

I tillegg til at til at standarder bidrar til bedre og tryggere pasientbehandling er de også nødvendig for å digitalisere arbeidsprosesser i helsevesenet. Dette gjelder spesielt når helsepersonell innen samme virksomhet samhandler om pasientbehandlingen gjennom bruk av samme IKT-system.

Utvikling og forvaltning av standarder

Styringsmodell og prosess for forvaltning av e-helsestandarder i beskrevet i Nasjonal forvaltningsmodell for e-helsestandarder og fellestjenester for elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten.

Sentralt i forvaltningsmodellen er Produktstyret: Det skal sikre felles prioritering og forankring av beslutninger vedrørende utvikling, pilotering og innføring/utfasing av e-helsestandarder og fellestjenester for elektronisk samhandling på tvers av aktørene i helse- og omsorgstjenesten, i tråd med nasjonale strategier og prioriteringer. 

Kontakt

​Kontaktskjema standarder og kodeverk 

 

Sist oppdatert: 2. april 2019

​Fant du det du lette etter?​