Logo for print

Standarden beskriver en type melding som benyttes for å ivareta mer generelle kommunikasjonsbehov som ikke er dekket under spesifiserte innholdsstandarder som for eksempel epikrise, henvisning, laboratoriesvar etc.

Dialogmeldingen er i første omgang tenkt benyttet i tilknytning til pasientbehandling. All bruk av meldingen blir logget, og mottatte forespørsler, svar og notat vil varsles og arkiveres på riktig måte i EPJ.

Mer om standarden

Standard for Dialogmelding kan benyttes for å ivareta mer generelle kommunikasjonsbehov.  Dialogmeldingen kan benyttes til forespørsler, svar på forespørsler, notater og avviksmeldinger mellom EPJ-system i tilknytning til pasientbehandling.

​Dette dokumentet beskriver informasjonsmodell og XML Schema for dialogmeldingen. Meldingen kan benyttes for å ivareta mer generelle kommunikasjonsbehov som ikke er dekket under spesifiserte innholdsstandarder som for eksempel epikrise, henvisning, laboratoriesvar etc. Meldingen skal alltid benyttes sammen med Standard for hodemelding (HIS 80601:20006) og er i denne rapporten dokumentert med tanke på implementering i EPJ-system.

Kravdokument

Tidligere versjoner

Relaterte dokumenter

XML-schema

Tekniske filer (XML-skjema, visningsfiler, eksempler o.l.) kan lastes ned fra teknisk arkiv (Sarepta)

Tilgjengelige profiler

Bibliografi

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin