Logo for print

Helsedirektoratet har ansvar for fastsetting, utvikling og forvaltning av standarder, brukerstøtte og rådgivning ved innføring og bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren.

Standarder legger grunnlaget for elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren. Dette skal gi muligheter for enhetlig dokumentasjon, gjenbruk og deling av informasjon, blant annet for å kunne gi helsepersonell tilgang til oppdaterte og relevante helse- og personopplysninger. 

Det er helsefaglig personell som først og fremst må legge premissene for hvilke standarder som skal utvikles og hvilket helsefaglig innhold som skal dekkes av standardene. Utviklingen av standarder skjer derfor i nært samarbeid med sluttbrukermiljøene.

Helsedirektoratet utarbeider standarder, anbefalinger og spesifikasjoner innen følgende områder:

  • Innholdsstandarder – standarder som beskriver regler, struktur og informasjonsinnhold innenfor et avgrenset område (f.eks epikriser, henvisninger, labsvar med mer)
  • EPJ-standarder (standarder for elektronisk pasientjournal)
  • Standarder for kommunikasjon og informasjonssikkerhet
  • Kodeverk, klassifikasjoner og terminologi

Arbeidet med standardisering skal sørge for:

  • teknisk interoperabilitet (at datasystemer teknisk sett kan kommunisere med hverandre)
  • semantisk interoperabilitet (felles forståelse av termer og begreper som muliggjør utveksling av informasjon slik at IT-løsninger kan tolke dataenes betydning uten behov for menneskelig tolkning)
 

Sist oppdatert: 1. november 2015

​Fant du det du lette etter?​