Logo for print

Ulike standarder og dokumenter er obligatoriske eller anbefalte for ulike deler av spesialisthelsetjenesten. For å vite om en standard er obligatoriske eller anbefalt for en gitt virksomhet er det derfor nødvendig å kontrollere hva som er angitt som målgruppe på oppføringen av standarden.

Informasjonssikkerhet

Kodeverk, terminologier m.v

Informasjonsinnhold og strukturert føring av journal

Elektronisk samhandling

Grunnleggende krav til elektronisk samhandling

 Henvisning og epikrise

Samhandling - laboratoriemedisin og radiologi

Pleie- og omsorgsmeldinger

Samhandling med NAV

Samhandling med HELFO

 Melding til Norsk pasientregister (2016)

Melding til Norsk pasientregister (2015, etter 1. nov.)

Benyttes for rapportering av virksomhetsdata til Norsk pasientregister for 2015 som er registrert etter innføring av ny lov om pasient- og brukerrettigheter 1. nov. 2015

 Melding til Norsk pasientregister (2015, før 1. nov.)

Benyttes for rapportering av virksomhetsdata til Norsk pasientregister for 2015 som er registrert før 1. nov. 2015

 

 

Sist oppdatert: 11. september 2017

​Fant du det du lette etter?​