Logo for print

Ny veileder om tilgangsstyring

Veilederen beskriver lovgrunnlag, tilgangsstyring og eksempler på prosedyrer. Av temaene som omtales nærmere er bl.a. autorisasjon for tilgang, autentisering og kontroll.  Pasientens rettigheter ved reservasjon og sperring også er behandlet.   Både systemleverandører, Datatilsynet, DIFI, representanter fra spesialisthelsetjenesten og kommuner, profesjonsorganisasjoner, samt Direktoratet for e-helse har deltatt i arbeidet med veilederen.

Veileder i informasjonssikkerhet ved bruk av velferdsteknologi 

Normens velferdsteknologiveileder er nå kommet i fullstendig revidert utgave. 

Veilederen behandler informasjonssikkerhet ved utprøving, anskaffelse, drift og avvikling av velferdsteknologiske løsninger. Den tar opp informasjonssikkerhetstema som er spesielle for velferdsteknologi, og innholdet struktureres som en tenkt prosess fra ide til anskaffelse. 

Nytt faktaark: Videokonsultasjon

Faktaark 54 om videokonsultasjon er nå publisert sammen med en tilhørende sjekkliste. Faktaarket skal gi virksomheten oversikt over hvilke krav som skal ivaretas ved etablering og bruk av sanntidsløsninger med videokonsultasjon.

Sist oppdatert: 20. juni 2017

​Fant du det du lette etter?​