Logo for print

​Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 8 gir Direktoratet for e-helse mulighet til å innvilge tidsbegrensede unntak fra kravene i forskriften.

Innhold i søknaden

Søknad om unntak fra forskriften §§ 3, 5 eller 6 må inneholde følgende opplysninger:

For unntak fra § 3 Krav om elektronisk behandling av helseopplysninger

Hvilke(n) virksomhet(er) søknaden gjelder for​Enkeltvirksomhet (navn og organisasjonsnummer) eller gruppe av virksomheter som søkeren representerer.
​Begrunnelse​Nærmere beskrivelse av hvorfor det vil være særlig byrdefullt eller vanskelig å oppfylle kravet
Ønske om varighet​Dato for når kravet vil være oppfylt. Dersom dato ikke kan oppgis, må søkeren på annen måte beskrive når kravet forventes oppfylt

For unntak fra § 5 Krav til funksjonalitet i IKT-systemenes programvare

Bestemmelse det søkes om unntak fra​§ 5 bokstav a) eller b)
Hvilke(n) virksomhet(er) søknaden gjelder forEnkeltvirksomhet (navn og organisasjonsnummer) eller gruppe av virksomheter som søkeren representerer.​
Hvilket system som benyttes​Leverandør, systembetegnelse og versjon må angis
Begrunnelse​Nærmere beskrivelse av hvorfor det vil være særlig byrdefullt eller vanskelig å oppfylle kravet
Ønske om varighet​​Dato for når kravet vil være oppfylt. Dersom dato ikke kan oppgis, må søkeren på annen måte beskrive når kravet forventes oppfylt

For unntak fra § 6 Krav til funksjonalitet ved meldingsutveksling

Bestemmelse det søkes om unntak fraHvilken bestemmelse: § 6 nummer 1 til 16
Hvorvidt det søkes om unntak for sending og/eller mottak
Hvilke(n) virksomhet(er) søknaden gjelder forEnkeltvirksomhet (navn og organisasjonsnummer) eller gruppe av virksomheter som søkeren representerer.​
Hvilket system som benyttesLeverandør, systembetegnelse og versjon må angis
​Begrunnelse​Nærmere beskrivelse av hvorfor det vil være særlig byrdefullt eller vanskelig å oppfylle kravet
Kommunikasjonsmetode i unntaksperioden​Hvilken metode som skal brukes for å sende/motta meldingen i unntaksperioden (For eksempel annen versjon av standard, EDIFACT eller papir)
Ønske om varighet​​Dato for når kravet vil være oppfylt. Dersom dato ikke kan oppgis, må søkeren på annen måte beskrive når kravet forventes oppfylt

Det er også mulig å søke om unntak fra forskriften § 4. Ettersom det ikke vurderes som spesielt byrdefullt å registere opplysninger i Adresseregisteret, og det er mulig å sette gyldighetsperiode frem i tid for opplysningene, vil det normalt ikke bli innvilget slikt unntak. 

Innsending

Søknaden sendes til Direktoratet for e-ehelses postmottak: postmottak@ehelse.no og merkes  "Søknad om unntak - IKT-standarder".

Behandling av søknader

Direktoratet for e-helse vil behandle søknadene fortløpende etter hvert som de kommer inn.

Innvilgede unntak

Innvilgede unntak blir publisert på oversikt over unntak fra obligatoriske krav.

Sist oppdatert: 28. februar 2018

​Fant du det du lette etter?​