Logo for print

​Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 8 gir Direktoratet for e-helse mulighet til å innvilge tidsbegrensede unntak fra kravene i forskriften.

Innhold i søknaden

Søknad om unntak fra forskriften §§ 3, 5 eller 6 må inneholde følgende opplysninger:

For unntak fra § 3 Krav om elektronisk behandling av helseopplysninger

Hvilke(n) virksomhet(er) søknaden gjelder for​Enkeltvirksomhet (navn og organisasjonsnummer) eller gruppe av virksomheter som søkeren representerer.
​Begrunnelse​Nærmere beskrivelse av hvorfor det vil være særlig byrdefullt eller vanskelig å oppfylle kravet
Ønske om varighet​Dato for når kravet vil være oppfylt. Dersom dato ikke kan oppgis, må søkeren på annen måte beskrive når kravet forventes oppfylt

For unntak fra § 5 Krav til funksjonalitet i IKT-systemenes programvare

Bestemmelse det søkes om unntak fra​§ 5 bokstav a) eller b)
Hvilke(n) virksomhet(er) søknaden gjelder forEnkeltvirksomhet (navn og organisasjonsnummer) eller gruppe av virksomheter som søkeren representerer.​
Hvilket system som benyttes​Leverandør, systembetegnelse og versjon må angis
Begrunnelse​Nærmere beskrivelse av hvorfor det vil være særlig byrdefullt eller vanskelig å oppfylle kravet
Ønske om varighet​​Dato for når kravet vil være oppfylt. Dersom dato ikke kan oppgis, må søkeren på annen måte beskrive når kravet forventes oppfylt

For unntak fra § 6 Krav til funksjonalitet ved meldingsutveksling

Bestemmelse det søkes om unntak fraHvilken bestemmelse: § 6 nummer 1 til 16
Hvorvidt det søkes om unntak for sending og/eller mottak
Hvilke(n) virksomhet(er) søknaden gjelder forEnkeltvirksomhet (navn og organisasjonsnummer) eller gruppe av virksomheter som søkeren representerer.​
Hvilket system som benyttesLeverandør, systembetegnelse og versjon må angis
​Begrunnelse​Nærmere beskrivelse av hvorfor det vil være særlig byrdefullt eller vanskelig å oppfylle kravet
Kommunikasjonsmetode i unntaksperioden​Hvilken metode som skal brukes for å sende/motta meldingen i unntaksperioden (For eksempel annen versjon av standard, EDIFACT eller papir)
Ønske om varighet​​Dato for når kravet vil være oppfylt. Dersom dato ikke kan oppgis, må søkeren på annen måte beskrive når kravet forventes oppfylt

Det er også mulig å søke om unntak fra forskriften § 4. Ettersom det ikke vurderes som spesielt byrdefullt å registere opplysninger i Adresseregisteret, og det er mulig å sette gyldighetsperiode frem i tid for opplysningene, vil det normalt ikke bli innvilget slikt unntak. 

Innsending

Søknaden sendes til Direktoratet for e-ehelses postmottak: postmottak@ehelse.no og merkes  "Søknad om unntak - IKT-standarder".

Behandling av søknader

Direktoratet for e-helse vil behandle søknadene fortløpende etter hvert som de kommer inn. Om nødvendig vil sekretariatet for Referansekatalogen innhente utfyllende opplysninger fra søkeren.

Innvilgede unntak

Innvilgede unntak blir publisert på oversikt over unntak fra obligatoriske krav.

Sist oppdatert: 12. desember 2017

​Fant du det du lette etter?​