Logo for print

​Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har våren 2016 arrangert seminarer for helsenæringens betydning nasjonalt og hvordan denne kan videreutvikles fremover.

NHO Arena helse og velferd - oppsummering fra møtet 18. mars 2016 (PDF)

Hovedpunkter fra møtet:

  • Innovative offentlige anskaffelser er et sentralt virkemiddel for næringsutviklingen.

  • Utviklingskapital som fører til kommersialisering og kompetent privat kapital til å drive business er suksesskriterier som også gir føringer for innretning av virkemidler og skattesystem.

  • Fysisk infrastruktur (testsentra) og digital infrastruktur, kombinert med offentlige incentiver til bruk av ny teknologi er viktig for innovasjon, oppskalering og gevinstrealisering.

  • Effektfulle virkemidler som stimulerer offentlig helsetjeneste til innovasjon i samspill med private leverandører om utvikling, testing og implementering av produkter/tjenester er nødvendig.

  • Private aktører bør få markedsadgang inn mot offentlig sektor og kvalitetsmålingene bør være like både for offentlige og private aktører.

  • Det offentliges rolle inn mot markedet i helse- og omsorgssektoren bør defineres tydeligere.

Brev til helseministeren

Som en oppfølging etter seminaret har NHO sendt brev til helseminister Bent Høie hvor de viktigste punktene basert på gruppearbeidet løftes.
Brev fra NHO til helseminister Bent Høie.

Sist oppdatert: 25. april 2017

​Fant du det du lette etter?​