Logo for print

​Ved å koordinere utbredelse av anbefalte og obligatoriske meldingsstandarder skal SamUT sikre samtidig og rask utbredelse av nye og reviderte elektroniske meldinger. Meldingene er prioritert, ferdig pilotert og anbefalt av Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse og omsorgssektoren (NUIT).

Om SamUT

SamUT ble opprinnelig etablert som et delprosjekt under Norsk Helsenetts program for meldingsutbredelse i 2012. Programmets målsetting var å etablere elektronisk meldingsutveksling mellom alle kommuner, sykehus og fastleger innen 2015. Etter hvert har SamUT utviklet seg til å bli et sentralt utbredelses- og koordineringsorgan på operativt nivå, der aktørene i helse- og omsorgssektoren samles for å vurdere utfordringer knyttet til utbredelse og bruk av elektroniske meldinger.  

 

Sist oppdatert: 30. august 2017

​Fant du det du lette etter?​