Logo for print

Samhandlingsarkitekturen skal gje ei overordna framstilling av dei ulike elementa som må på plass for å kunne kommunisere elektronisk, og korleis desse elementa står i forhold til kvarandre. Dette set krav til både standardiserte omgrep, meldingsformat og kodeverk.

Nasjonal samhandling

Ei utfordring er at det i mange tilfelle ikkje er definert eit tydeleg nasjonalt ansvar for å sikre at utviklinga av både nye og eksisterande IKT-tiltak blir gjennomført i tråd med gjeldande krav og anbefalingar til arkitekturprinsipp, samhandlingsarkitektur og etablerte standardar.

På nasjonalt nivå skal ein derfor styrke tilrettelegging og styring av e-helseutviklinga.

Arkitekturstyring i Direktoratet for e-helse

Divisjon styring og standardisering har eit strategisk og operativt ansvar for etablering av arkitekturstyring og standardisering. Divisjonens oppgåve er mellom anna å vidareutvikle etablerte nasjonale forum som Nasjonalt e-helsestyreNUIT (Prioriteringsutvalet) og NUFA (Fagutvalet), i tillegg til å styrke IKT-standardisering som strategisk verktøy.

Sist oppdatert: 3. oktober 2018

​Fant du det du lette etter?​