Logo for print

​Samhandlingsarkitekturen skal gi en overordnet beskrivelse av de ulike elementene som må på plass for å kunne kommunisere elektronisk, og hvordan disse elementene forholder seg til hverandre.
Dette stiller krav til både standardiserte begreper, meldingsformater og kodeverk.

Nasjonal samhandling

En utfordring er at det i mange tilfeller ikke er definert et tydelig nasjonalt ansvar for å sikre at utviklingen av både nye og eksisterende IKT-tiltak gjennomføres i tråd med gjeldende krav og anbefalinger til arkitekturprinsipper, samhandlingsarkitektur og etablerte standarder.

På nasjonalt nivå arbeides det derfor med å styrke tilretteleggingen og styringen av e-helseutviklingen.

Nasjonal styringsmodell

Nasjonal styringsmodell for e-helse er etablert for å styrke gjennomføringsevnen av IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten. Nasjonal styringsmodell for e-helse består av de nasjonale foraene Nasjonalt e-helsestyre, NUIT (Prioriteringsutvalget) og NUFA (Fagutvalget.) 

Samtlige fora har sitt sekretariat hos Direktoratet for e-helse.  

Divisjon styring og standardisering
Direktoratet for e-helse

Avdeling styring og analyse har et strategisk og operativt ansvar for etablering av arkitekturstyring og standardisering. Blant divisjonens oppgaver er å videreutvikle etablerte nasjonale fora som Nasjonalt e-helsestyre, NUIT og NUFA, i tillegg til å styrke IKT-standardisering som strategisk verktøy.

 

Sist oppdatert: 20. september 2016

​Fant du det du lette etter?​