Logo for print

​Digitale innbyggertjenester for spesialisthelsetjenesten (DIS) har utarbeidet en overordnet konseptbeskrivelse for samhandlingsarena.

Formål

Prosjektet skal vurdere mulige løsningsalternativer og kartlegge erfaringer fra tilsvarende løsninger i bruk av internasjonalt. I tillegg skal det innhentes erfaringer fra tilsvarende løsninger internasjonalt, og utarbeides forslag til arbeidsprosesser, organisering, roller og ansvar.

Definering av mulighetsrommet og analyser av internasjonale erfaringer kan danne grunnlag for videreutvikling av tjenester i Norge. 

Sist oppdatert: 11. oktober 2016

​Fant du det du lette etter?​