Søk

Nasjonal e-helseportefølje Februar 2021

Dett er en oversikt over nasjonale prosjekter og programmer som helse- og omsorgssektoren sektoren har sluttet seg til, med informasjon om prosjektene og prosjektstatus.

Nasjonal e-helseportefølje består av prosjekter og programmer som støtter opp om nasjonal e-helsestrategi, har vesentlige avhengigheter eller leveranser til andre prosjekter i den nasjonale e-helseporteføljen eller er avhengig av nasjonal innsats for å lykkes.

Direktoratet for e-helse utarbeider tre ganger i året en rapport til NUIT og nasjonalt e-helsestyre som gir en oversikt over status og risiko på porteføljen.

Denne rapporten er basert på innmelding per 15. januar 2020.

Last ned rapporten "Nasjonal e-helseportefølje Februar 2021" (PDF)

Fant du det du lette etter?
Ja Nei