Logo for print

Konseptvalgutredningen av Helseanalyseplattformen er starten på et viktig tverrsektorielt grep for å utnytte det internasjonale fortrinnet som norske helsedata kan gi. Det anbefalte konseptet, konsept 7, representerer en ambisiøs og fremtidsrettet teknisk utviklingsretning som vil sette Norge på verdenskartet.​

​Fant du det du lette etter?​