Logo for print

Se også presentasjon: Vurdering av rammeverk for felles informasjonsmodeller (PDF)

​Rapporten beskriver kvalitative og komparative vurderinger av et sett med standarder og verktøy for informasjonsmodellering. Følgende standarder er vurdert:

  • openEHR (arketyper)
  • HL7 FHIR
  • HL7 CDA
  • UML 2.0
  • NS-EN ISO 13606
  • ISO/TS 13972 Detailed Clinical Models (DCM)
  • Clinical Information Modeling Initiative (CIMI)​Fant du det du lette etter?​