Søk

Velg behandlingssted - avtalespesialister

Prosjektet skal gi innbygger samlet informasjon på nett om tilbud og ventetider i spesialisthelsetjenesten ved at avtalespesialister vises på helsenorge.no/Velg behandlingssted.
Fase
Utredning/forprosjekt
Tiltakseier
Helsedirektoratet
Sist oppdatert
06. desember 2018

Avtalespesialistene skal legges ut på Velg behandlingssted. Fokus: Digitalt førstevalg, bedre kapasitetsutnyttelse av avtalespesialistene (når ventetider kan publiseres).

Bakgrunn og behov

Behov for:

  • Oversikt over avtalespesialistene samlet
  • Oversikt over tilbud og/ eller ventetider – for pasient, fastlege etc. til å kunne ta begrunnede valg

Forventede gevinster

For pasienter oppnås bedre oversikt og kan velge aktører med kortere ventetider

Dagens løsninger ligger spredt hos hvert enkelt RHF – å samle dem og gjenbruke felleskomponenter vil medføre besparelser med mindre dobbeltarbeid / registrering / oppfølging over tid

Pasient/fastlege/andre får oversikt

På sikt – digitalt førstevalg

Tidsplan, leveranser og milepæler

MP1 – 10.2018 Oppstart løsningsbeskrivelse for Velg behandlingssted – avtalespesialister

MP2 – 3.2019 Løsningsbeskrivelse for Velg behandlingssted – avtalespesialister

MP3 – 6.2019 Første versjon med informasjon om avtalespesialister i Felles kontaktregister (Helsedirektoratet)

MP4 – 9.2019 Oppstart utvikling av avtalespesialister på velg behandlingssted

Berørte aktører

RHF-ene

Avtalespesialister

Helsedirektoratet

Direktoratet for e-helse (helsenorge.no

Brukere: fastleger, pasienter, pårørende

Organisering av prosjektet

Prosjekt organisert i Helsedirektoratet for konseptfasen. Utvikling av avtalespesialistene inn i felles kontaktregister del av EDiT-prosjektet i Helsedirektoratet. Løsningsbeskrivelse leveres av Direktoratet for e-Helse. Interessenter deltar i workshops, møter og under intervjuer.

Kontakt
Helsedirektoratet - Velg behandlingssted, Wenche I. Tønder
Fase
Utredning/forprosjekt
Tiltakseier
Helsedirektoratet
Sist oppdatert
06. desember 2018
Kontakt
Helsedirektoratet - Velg behandlingssted, Wenche I. Tønder