Søk

Pasientsikkerhetsvarsler til innbygger og fastlege

Formålet med prosjektet er å få en direkte og målrettet digital kanal til pasient og fastleger.
Fase
Utredning/forprosjekt
Tiltakseier
Statens legemiddelverk
Sist oppdatert
18. desember 2017

​Løsningen kan for eksempel raskt varsle de som er berørte av en legemiddelhendelse. Løsningen kan også muliggjøre distribusjon av kvalitetsikret legemiddelinformasjon som er relevant for pasienten.

Bakgrunn og behov

I dag finnes det ingen måte å identifisere hvilke pasienter og deres fastleger som er berørt av en alvorlig legemiddelrelatert hendelse som f.eks. tilbaketrekninger pga. produksjonsfeil, avregistreringer som krever bytte av behandling eller alvorlige mangelsituasjoner. Varsling av slike hendelser foregår via media, internett og sosiale medier.

Det vi ønsker å oppnå er målrettet, direkte og rask varsling av de pasienter og fastleger som er berørt av en slik legemiddelrelatert hendelse. Målrettet og direkte ved å filtrere varslingen til de som er berørte. Rask ved å benytte digitale plattformer som distribusjonskanal (sms, e-post, helsenorge.no, digital postkasse).

Løsningen vil også kunne forbedre legemiddelinformasjon til pasienter generelt. Ved å benytte samme filtreringsmuligheter og distribusjonskanaler kan pasienter få relevant og målrettet legemiddelinformasjon når de trenger den.

Det vil gi økt pasientsikkerhet og bedre legemiddelbruk.

Forventede gevinster

  • Økt pasientsikkerhet
  • Beredskapskanal
  • Riktig legemiddelbruk
  • Myndighetene får vite omfanget av en hendelse
  • Myndighetene har mulighet til å varsle om tekniske feil på e-resepter
  • Bedre distribusjon av sikkerhetsinformasjon
  • Bedre systemstøtte til helsetjenesten
  • Gjenbruk av nasjonale felleskomponenter

Tidsplan, leveranser og milepæler

Cirka 2 år fra finansiering er til løsningen etablert.

To-faset løp: 

  1. fastlegevarsling 
  2. pasientvarsling, pluss en juridisk utredning

Berørte aktører

Direktoratet for e-helse, Legemiddelverket, Difi, andre offentlige etater og organisasjoner.

Organisering

Forprosjektet har foreslått en organisering. Det foreslås av styringsgruppen som et minimum er representert av Direktoratet for e-helse og Legemiddelverket. Det foreslås at en referansegruppe som et minimum er representert av sentrale pasientorganisasjoner, legeforeningen og apotekforeningen.

Kontakt
Statens legemiddelverk - Pasientsikkerhetsvarsler til innbygger og fastlege, Aleksander Skøyeneie
Fase
Utredning/forprosjekt
Tiltakseier
Statens legemiddelverk
Sist oppdatert
18. desember 2017
Kontakt
Statens legemiddelverk - Pasientsikkerhetsvarsler til innbygger og fastlege, Aleksander Skøyeneie