Søk

MSIS-databasen

MSIS-databasen er et første steg på veien mot å kunne etablere en fullt ut skalert nasjonal mikrobiologisk laboratoriedatabase.
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Folkehelseinstituttet
Sist oppdatert
02. desember 2019

Bakgrunn og behov

Folkehelseinstituttet (FHI) har over lengre tid arbeidet med å utrede en nasjonal mikrobiologisk laboratoriedatabase. Konseptutredningen ble levert Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i 2017, og forslag til revidert plan for realisering av databasen var klar i mars 2018.

MSIS-databasen skal kunne motta kopier av alle mikrobiologiske svarrapporter fra de mikrobiologiske laboratoriene. Dette er en nedskalert versjon av en nasjonal mikrobiologisk laboratoriedatabase, men samtidig et første steg på veien mot å kunne etablere en fullskalert nasjonal mikrobiologisk laboratoriedatabase. 

Det er behov for blant annet 

  • bedre kvalitet på MSIS-registeret, mer samtidige data samt mer konsistent innrapportering
  • bedre grunnlag for vurdering av hendelser, for eksempel ved å oppdage utbrudd raskere
  • redusert risiko for person- og helsedata på avveie gjennom postgang
  • kommunelegen og FHI vil få bedre data og verktøy for å holde oversikt over den epidemiologiske situasjonen innen sitt ansvarsområde

Forventede gevinster

  • vil kunne styrke beredskap og agering ved å tilrettelegge for avdekking av utbrudd med ikke-meldingspliktige sykdommer
  • kommunelegen og FHI vil få bedre data og verktøy for å holde oversikt over den epidemiologiske situasjonen innen sitt ansvarsområde
  • en total oversikt over forekomst av alle positive tester for infeksjoner samt forekomst av resistensgener vil gi ny kunnskap og bedre nasjonal oversikt over antimikrobiell resistens og bærerskap
  • vi vil få gode tall på testaktivitet, noe som er viktig for å kunne tolke de tallene vi har på forekomst av smitsomme sykdommer
  • innrapportering av alle prøvesvar fra de medisinsk mikrobiologiske laboratoriene i Norge vil også gi informasjon over eventuelle regionale og lokale variasjoner på testpraksis og kvaliteten på testene, som kan benyttes til å bedre kvaliteten på helsetjenesten
  • informasjon om testaktivitet vil gi bedre grunnlag for å kunne evaluere smitteverntiltak. Effekten av tiltak måles i endringer av forekomst, og det er viktig å vite om tallene vi har på forekomst av en sykdom er påvirket av endringer i testaktivitet

Tidsplan, leveranser og milepæler

MSIS-forskriften var på høring med frist 26. september 2019.  Det er behov for de skisserte endringene for å opprette databasen og prosjektet avventer nå disse for videre fremdrift og etablering med oppstart i 2020.

Berørte aktører

MSIS-laboratoriedatabasen vil berøre alle aktører i helsesektoren som rekvirerer, mottar, utarbeider eller har behov for mikrobiologiske svarrapporter. Videre vil smittevernregistrene bli berørt, spesielt MSIS.

 
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Folkehelseinstituttet
Sist oppdatert
02. desember 2019
Fant du det du lette etter?
Ja Nei