Søk

Modernisering av Reseptregisteret

Formålet med moderniseringsprosjektet er primært å øke kvaliteten på innholdet i registeret og tilrettelegge for nye datakilder.
Fase
Utredning/forprosjekt
Tiltakseier
Folkehelseinstituttet
Sist oppdatert
06. desember 2018

Reseptregisteret har informasjon om legemiddelbruk på individnivå i befolkningen og benyttes til forskning, helseanalyser og kvalitetssikring av legemiddelforskrivning og -bruk.

Fra og med 2004 inneholder registeret informasjon om alle legemidler utlevert på resept fra apotek.

Bakgrunn og behov

Reseptregisteret har ikke vært modernisert siden opprettelsen i 2004. Det er et stort behov for å modernisere dagens IT- løsning.

Forventede gevinster

  1. Sikker drift og redusert teknisk gjeld
  2. Digitaliserte arbeidsprosesser
  3. Dokumentert datakvalitet og innhold

Tidsplan, leveranser og milepæler

  • Konseptutredning gjennomført og prosjektforslag godkjent 31.8.2018
  • Oppstart av Planleggingsfasen gjennomført 25.10.2018
  • Styringsdokument og BP3 til godkjenning 6.2.2019

Berørte aktører

  • SSB (tiltrodd pseudonymforvalter) og NHN (teknisk driftsleverandør)
  • Apotekene, Apotekforeningen, DIFA og CapGemini (leverandører av data til registeret)
  • Brukere av data fra Reseptregisteret - forskere, helsemyndigheter, legemiddelindustrien med flere

Organisering av prosjektet

Prosjektstyret:                               

Fire avdelingsdirektører i område for helsedata og digitalisering

Prosjekteier:

Avdelingsdirektør for helseregistre i område for helsedata og digitalisering

Kontakt
Folkehelseinstituttet - Modernisering av Reseptregisteret, Maj-Lis Baldersheim
Fase
Utredning/forprosjekt
Tiltakseier
Folkehelseinstituttet
Sist oppdatert
06. desember 2018
Kontakt
Folkehelseinstituttet - Modernisering av Reseptregisteret, Maj-Lis Baldersheim