Søk

Kjernejournal - Innsyn

Prosjektet skal etablere innsyn i journaldokument på tvers av verksemder, regionar og omsorgsnivå.
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Direktoratet for e-helse
Sist oppdatert
17. desember 2018

​Bakgrunn og behov

Journaldokument blir i dag lagra lokalt i det enkelte føretaks EPJ. Dokument som skal delast med helsepersonell utanfor føretaket må sendast til den enkelte mottakaren i form av elektronisk melding, per faks eller vanleg postgang.  Det er avdekt eit stort behov i helsetenesta for kunne søke opp og hente aktuelle elektronisk dokument ved behov for informasjon om tidlegare utgreiingar, diagnostikk og behandlingar.

Forventa gevinstar

  • Rask og enkel tilgang på journalopplysningar skal bidra til mindre feil og raskare helsefaglige avgjerder
  • Redusere administrativ byrde på helsepersonell, som i dag må innhente og utlevere helseopplysningar manuelt
  • Styrket informasjonssikkerheit og personvern

Tidsplan, leveransar og milepælar

  • Definert utprøvning – 1.3.2019
  • Oppstart av ende til ende-test – 11.3.2019
  • Oppstart av utprøving – 1.2.2020 (ikkje endeleg dato)

Rørte aktørar

  • Helse Sør-Øst
  • Direktoratet for e-helse

Organisering av prosjektet

Prosjektleder og styringsgruppe organisert i Direktoratet for e-helse.

Kontakt oss
Postmottak, Sentralbord
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Direktoratet for e-helse
Sist oppdatert
17. desember 2018
Kontakt oss
Postmottak, Sentralbord