Søk

Digital dialog mellom fastlege og pasient

Prosjektet har utviklet tjenester som muliggjør sikker digital dialog mellom pasient og fastlege. Disse tjenestene er tatt i bruk av mange, og prosjektet jobber for å øke bruken.
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Direktoratet for e-helse
Sist oppdatert
18. desember 2018

​Bakgrunn og behov

Digital dialog er fire tjenester mellom fastlege og pasient som gjør det mulig med sikker kommunikasjon over internett. Tjenestene er: Bestill time, forny resept, start e-konsultasjon og kontakt legekontoret. Pasienten bruker tjenestene ved å logge inn på helsenorge.no, og fastlegen via sitt elektroniske pasientjournalsystem.

Forventede gevinster

Høy verdi for pasienten:

 • mulighet til å initiere og delta i dialog med behandler på egne premisser på foretrukne tidspunkter
 • økt informasjonssikkerhet
 • økt tilgjengelighet
 • økt valgfrihet i kontakten med helsetjenesten
 • økt innsikt i egen helse
 • mulig bedre behandlingskvalitet og bedret helse

Høy verdi for fastlegen: 

 • mulighet til bedre pro-aktiv oppfølging av pasienter uten vesentlig beslag på kapasitet.
 • mulig frigjort tid til andre oppgaver
 • økt kontroll over arbeidshverdag

Samfunnsmessige gevinster:

 • spart tid (arbeidstid) til konsultasjoner og reise
 • byggekloss i e-helse
 • likhet i fastlegetilbudet

Les mer om fordelene i artikkelen 10 gode grunner til å bruke digital dialog.

Tidsplan og milepæler

Direktoratet for e-helse har levert tjenestene til fastlegemarkedet, slik at mange innbyggere har tilgang til dem. Videre utbredelse vil skje ved at fastlegene inngår avtaler om DDFL med sin leverandør. Direktoratet gjennomfører tiltak for å støtte denne prosessen.

Ønsker du mer informasjon om prosjektet? Kontakt Direktoratet for e-helse på e-post: dialogfastlege@ehelse.no

Berørte aktører

EPJ-løftet: Digital dialog er et av prosjektene i denne satsningen.

 • EPJ-leverandørene: Prosjektet er avhengig av leveranser i de elektroniske journalsystemene slik at fastlegene kan ta tjenestene i bruk. Prosjektet er også avhengige av at leverandørene er aktive i å tilby digital dialog til sine kunder/fastleger.
 • Norsk Helsenett: For drift av underliggende infrastruktur.
 • Nasjonale komponenter og registre: Tjenestene krever bruk av nasjonale komponenter som Personlig helsearkiv og registre som Adresseregisteret og Fastlegeregisteret.

Avhengigheter og forutsetninger

 • EPJ-løftet: Digital dialog er et av prosjektene i denne satsingen.
 • EPJ-leverandørene: Prosjektet er avhengig av leveranser i de elektroniske journalsystemene slik at fastlegene kan ta tjenestene i bruk.
 • Norsk Helsenett: For drift av underliggende infrastruktur.
 • Nasjonale komponenter og registre: Tjenestene krever bruk av nasjonale komponenter som Personlig helsearkiv og registre som Adresseregisteret og Fastlegeregisteret.

Risikovurdering

 • Helsepersonell tar ikke løsningen i bruk eller endrer arbeidsprosesser.
 • Innbyggerne tar ikke løsningen i bruk.

Organisering og mandat

Prosjektet er i organisert i Direktoratet for e-helse.

Informasjon om tjenestene til fastleger

Arbeider du på et legekontor og ønsker mer informasjon om hvordan du kan komme i gang? Les mer om digital dialog med fastlegen.

Kontakt oss
Bodil Rabben, divisjonsdirektør
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Direktoratet for e-helse
Sist oppdatert
18. desember 2018
Kontakt oss
Bodil Rabben, divisjonsdirektør