Logo for print

​Helsedataprogrammet lyste i desember 2017 ut minikonkurranse på "Rammeavtalen for IKT-konsulenttjenester område utvikling og test" om utvikling av nettstedet helsedata.org. Capgemini vant, og arbeidet med nettstedet startet 4.1.18.

En søknadsveileder rettet mot forskere som ønsker å søke om utlevering av helsedata til sin forskning ble lansert rett før påske 2018, sammen med en oversikt over tilgjengelige registerforvaltere og registre. I høst utvides funksjonaliteten til også å omfatte søk i registervariable, med mulighet til å legge disse i en huskeliste for senere anvendelse.

Kort om teknisk løsning

Portalen i sin nåværende form er en publiseringsløsning realisert i EPiServer CMS 11 med EPiServer FIND 12 som søkemotor. Microsoft .NET 4.6.1 rammeverket benyttes til utvikling. Alt redaksjonelt innhold lagres i en MS SQL Server database.

Utviklings-, test- og driftsplattform er satt opp og konfigurert i henhold til EPiServers anbefalinger.

Utviklings- og testmiljø er skybasert, mens produksjonsmiljøet består av fysiske servere. Det er leverandøren som utvikler og forvalter løsningen som har ansvaret for utviklings- og testmiljøet, mens Norsk Helsenett (NHN), drifter løsningen.

Prinsipper for likebehandling

Det er viktig for Direktoratet for e-helse å likebehandle leverandører. For at leverandør av helsedata.no verken skal få særbehandling eller diskvalifiseres fra kommende anskaffelser i Helsedataprogrammet, ble følgende prinsipper for gjennomføring av arbeidet med helsedata.org utarbeidet i januar 2018:

  • Leverandørens arbeid avgrenses utelukkende til å etablere og videreutvikle analyseportalen (helsedata.no)
  • Utviklingsprosjektet samlokaliseres ikke med Helsedataprogrammet
  • Leverandørens tilganger til prosjektarkivet avgrenses til et nødvendig minimum (tjenstlige behov)
  • Bakgrunnsdokumentasjon samt annen relevant dokumentasjon som leverandøren gis tilgang til, tilgjengeliggjøres for markedet på ehelse.no før nye konkurranser i Helsedataprogrammet lyses ut
  • Før konkurranseutsetting av nye relevante oppdrag, gjøres en vurdering om å avvikle avtalen med leverandør av helsedata.no

Informasjon

Mer informasjon om helsedata.org kan fås ved å henvende seg til teamhelsedata@ehelse.no.

Mer informasjon om Helsedataprogrammet, ta kontakt med helsedataprogrammet@ehelse.no.

Sist oppdatert: 5. september 2018

​Fant du det du lette etter?​