Logo for print

​Helsepersonell og annet personell med tjenstlig behov opplever at pasient og brukeropplysninger er lite tilgjengelig på tvers av virksomheter og mellom IKT-systemer. Det er ikke uvanlig å måtte forholde seg til mange systemer og ulike – ofte tidkrevende - pålogginger for å få tilgang til nødvendig informasjon.

HelseID

På bakgrunn at dette har prosjekt Sikkerhetsinfrastruktur (FIA) etablert en felles autentiseringstjeneste for helse- og omsorgssektoren ved navn HelseID. Løsningen gir enkel og sikker pålogging for bruk i lokale fagsystemer og nasjonale e-helseløsninger.

HelseID er en muliggjører, ikke en selvstendig løsning. Gevinstene kommer først når løsningen tas i bruk i systemene, og vil øke i takt med antall helsepersonelltjenester som benytter seg av denne. Innføring av HelseID må derfor gjøres i regi av prosjektene som tar løsningen i bruk.

I 2018 vil prosjektet fokusere på videreutvikling av HelseID, samt bistå sektoren med opplæring og innføring av løsningen.

Mål

Prosjektet har som mål at helsepersonell og annet personell med tjenstlig behov skal ha enkel og sikker tilgang til vesentlige pasient- og brukeropplysninger, uavhengig av hvor informasjon er lagret. Prosjektet har følgende resultatmål for 2018: 

  • Bistand til sektoren for innføring av HelseID
  • Tilbud til sektoren om opplæring i bruken av HelseID
  • HelseID skal videreutvikles på prioriterte områder 

Sist oppdatert: 21. mars 2018

​Fant du det du lette etter?​