Logo for print

Det er et stort behov for at legemiddelopplysninger fra både den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten gjøres tilgjengelig i nasjonale helseregistre.

Feil bruk av legemidler er en av de vanligste årsakene til pasientskader, da helsepersonell mangler oversikt over pasientens faktiske legemiddelbruk. Dette gjelder både rekvirenter og helsepersonell med ansvar for utlevering og administrasjon av legemidler til pasient.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har gitt Direktoratet for e-helse i oppdrag å utrede løsning for en felles legemiddelliste. Prosjektet skal etablere en komplett, oppdatert og strukturert felles legemiddelliste som er tilgjengelig for alt helsepersonell med tjenstlig behov. En felles oversikt over pasientens legemidler vil gjøre det mulig for helsepersonell å dele informasjon om pasientens faktiske legemiddelbruk på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten.

Mål

Prosjekt Pasientens legemiddelliste (PLL) skal tilrettelegge for at aktørene i helse- og omsorgssektoren skal få høyere kvalitet og færre pasientskader ved behandling med legemidler. Prosjektet har følgende resultatmål:

  • Alle leger kan oppdatere Pasientens Legemiddelliste i tilnærmet sanntid
  • En komplett oversikt over pasientens legemiddelinformasjon (ihht avgrensninger) er tilgjengelig for alt helsepersonell med tjenstlig behov til enhver tid
  • Alt helsepersonell med tjenstlig behov har mulighet for strukturert å sammenstille siste sentrale legemiddelliste med intern legemiddelliste i lokal legemiddelmodul
  • Pasienten og pårørende har elektronisk tilgang til legemiddelinformasjon
  • IKT-løsningene har enkel pålogging og høy brukervennlighet

Forskriftsendringer for realisering av pasientens legemiddelliste

Nødvendige forskriftsendringer for å realisere pasientens legemiddelliste ble vedtatt 8. desember 2017.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) tar sikte på at forskriftsendringene trer i kraft fra 1. januar 2019. Dette gjelder ikke bestemmelsene som pålegger legene å oppdatere pasientens legemiddelliste - disse vil først tre i kraft når teknisk løsning for pasientens legemiddelliste er på plass og skal tas bredt i bruk.

Sist oppdatert: 27. juni 2018

​Fant du det du lette etter?​