Logo for print

 

 

Bakgrunn og organisering av FIAhttps://ehelse.no/program-for-felles-infrastruktur-og-arkitektur-fia/bakgrunn-og-organisering-av-fiaBakgrunn og organisering av FIAProgram Felles Infrastruktur og Arkitektur (FIA) skal forbedre elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren gjennom å styrke en felles grunnmur for digitale tjenester.1621
Styringsmodell og møtekalender for FIAhttps://ehelse.no/program-for-felles-infrastruktur-og-arkitektur-fia/styringsmodell-og-motekalender-for-fiaStyringsmodell og møtekalender for FIAProgram Felles Infrastruktur og Arkitektur (FIA) er organisert i fire prosjekter under felles programledelse; Målbilde og Veikart, Samhandling, Sikkerhet og Pasientens legemiddelliste.1623
Gevinstrealisering i FIAhttps://ehelse.no/program-for-felles-infrastruktur-og-arkitektur-fia/gevinstrealisering-i-fiaGevinstrealisering i FIAProgram Felles Infrastruktur og Arkitektur (FIA) har etablert en modell som skal sikre effektiv programstyring og gode resultater i prosjektene. 1684
Prosjekt Målbilde og Veikart (FIA)https://ehelse.no/program-for-felles-infrastruktur-og-arkitektur-fia/prosjekt-malbilde-og-veikart-fiaProsjekt Målbilde og Veikart (FIA)Prosjekt Målbilde og veikart skal tilrettelegge for at aktørene i helse- og omsorgssektoren har et omforent målbilde og veikart for realisering av felles grunnmur for digitale tjenester.1624
Prosjekt Samhandling (FIA)https://ehelse.no/program-for-felles-infrastruktur-og-arkitektur-fia/prosjekt-samhandling-fiaProsjekt Samhandling (FIA)Prosjekt Samhandling (FIA) skal bedre elektronisk samhandling gjennom å styrke eksisterende eller nye samhandlingsformer.1625
Prosjekt Sikkerhetsinfrastruktur (FIA)https://ehelse.no/program-for-felles-infrastruktur-og-arkitektur-fia/prosjekt-sikkerhetsinfrastruktur-fiaProsjekt Sikkerhetsinfrastruktur (FIA)Prosjekt Sikkerhetsinfrastruktur (FIA) skal bidra til at aktørene i helse- og omsorgssektoren har enkel og sikker tilgang til helseopplysninger.1626
Prosjekt Pasientens legemiddelliste (FIA)https://ehelse.no/program-for-felles-infrastruktur-og-arkitektur-fia/prosjekt-pasientens-legemiddelliste-fiaProsjekt Pasientens legemiddelliste (FIA)Prosjekt Pasientens legemiddelliste skal tilrettelegge for at aktørene i helse- og omsorgssektoren skal få høyere kvalitet og færre pasientskader ved behandling med legemidler. 1627

​Fant du det du lette etter?​