Logo for print
  • ​Starter ikke MiljøApp? Pass på at Windows er oppdatert med siste patcher
  • Problemer eller tilbakemelding på MiljøApp? Ta kontakt på: kjernejournal@helsedir.no

Sjekker og forslag til løsning ved ADVARSEL eller FEIL.
Viktig dokumentasjon: detaljert beskrivelse, teknisk tilrettelegging (PDF)

Din nettleser er:

Kjernejournal krever en nyere versjon av Microsoft Internet Explorer (IE) for at informasjonen skal presenteres på en lesbar måte. Kravet er IE8, IE9, IE10, IE11 eller Chrome v33*.

* DIPS har integrert Chrome v33. Se bort fra dette kravet hvis legekontoret bruker DIPS.

Din lokale tid er:

Kjernejournal krever at klokken på din PC er synkronisert. Dette gjøres vanligvis ved å koble IT-miljøet opp mot en tidstjeneste (NTP-server). Gjøres vanligvis av IT ansvarlige.

Løsningsforslag: "Detaljert beskrivelse, teknisk tilrettelegging" og kapittel "Riktig klokke på PC og server".

Din Java-versjon er:

Ved advarsel:

Det finnes nyere Java versjoner som løsningen anbefaler å ta i bruk.

Det anbefales å avinstallere Java før ny (oppgradert) Java installeres.

Installer Java (nhn.no)

Ved feil:

Om Java er installert, så kan den være konfigurert feil, slik at MiljøApp ikke finner den. Prøv å avinstallere Java og installer på nytt.

1) Se råd om Java fra Buypass (buypass.no) 
2) Installer Java (nhn.no) 

Forbindelsessjekk mot Verisign OCSP Server

Denne testen kan feile av to årsaker:

1) Det er manglende åpning i brannmur mot internett

2) Feil konfigurasjon av Java Applet.

Løsningsforslag: "Detaljert beskrivelse, teknisk tilrettelegging" og kapittelene

- "Åpne for kommunikasjon til kjernejournal"

- "Hvis lang påloggingstid (Buypass)"

Forbindelsessjekk mot Tjenestebuss

Samme løsningsforslag som for:
Forbindelsessjekk mot Verisign OCSP Server

Forbindelsessjekk mot Helsepersonellportal  

Samme løsningsforslag som for:
Forbindelsessjekk mot Verisign OCSP Server

Forbindelsessjekk mot Buypass Wips Service  

Samme løsningsforslag som for:
Forbindelsessjekk mot Verisign OCSP Server

Innstallasjonsstatus for sertifikater 

Kontrollerer om følgende sertifikater er installert korrekt:
- Buypass Class 3 Root CA
- Buypass Class 2 Root CA

Se informasjon og veileder fra NHN vedrørende Buypass sertifikater:

Buypass sertifikat (nhn.no)

Sist oppdatert: 11. desember 2015

​Fant du det du lette etter?​