Logo for print

​Dette fremgår i Helsedirektoratets evaluering av multidoseordningen i 2015.

Det pekes samtidig på et behov for forskningsbasert kunnskap om både positive og negative effekter ved innføring av ny teknisk løsning for håndtering av multidose.

Formål

Formålet med prosjektet er å evaluere pilotering av elektronisk løsning for multidose i e-resept sett opp mot dagens papirbaserte løsning. Forskningen skal ha hovedfokus på aspekter relatert til pasientsikkerhet.

 

Sist oppdatert: 10. oktober 2016

​Fant du det du lette etter?​