Logo for print

Presentasjoner fra Norm-konferansen 
30.11 - 01. 12 2017

​Tittel​Foredragsholder                          
​Workshops og kurs dag 1:
Workshop Innebygget personvern (PDF)
​Veronica J. Buer, Datatilsynet og Eirik Saltjel, Direktoratet for e-helse
Juridisk opplæring (PDF)​Marit Larsen Harr, Direktoratet for e-helse
​Introkurs om Normen (PDF)
​Jan Henriksen, sekretariatet for Normen/ Direktoratet for e-helse

​Plenum dag 1:

 Åpning av konferansen
(PDF)

Opptak av streaming (Vimeo)
​Christine Bergland, direktør, Direktoratet for e-helse
Nytt fra Helse- og omsorgsdepartementet (PDF)
​Sverre Engelschiøn, Helserettsavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet
Bjørn Astad, E-helseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet
​Norsk Helsenett - Trusselbrief og tingenes tilstand (PDF)​Gunnar A. Johansen, HelseCert
Nytt i Normen (PDF)​Jan Gunnar Broch og Aasta Hetland, Sekretariatet for Normen, Direktoratet for e-helse
Behandlerens stemme (PDF)​Petter Hurlen, Akershus Universitetssykehus
Pasientens stemme (PDF)
​Anne-Lise Kristensen, Pasientombudet i Oslo og Akershus

Leverandørens stemme - «Helsetjenester i skyen? Er det lov da?»  (PDF)

Noen lenker til verktøy:

https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Privacy/gdpr/default.aspx

https://www.gdprbenchmark.com/

http://aka.ms/Normen  

​Ole Tom Seierstad, Microsoft Norge AS
Hacking – hvordan gjør vi det? (PDF)​Chris Dale, Netsecurity
Sikkerhet og folk – fra policy til praksis (PDF)​Erlend Andreas Gjære, Secure Practice

​Dag 2- Parallell kommune

Velferdsteknologi og informasjonssikkerhet – «irl» (PDF)
​Dagny Meltvik, Oslo kommune
Risikoledelse i hverdagen – mulig eller umulig? (PDF)​Linda Svendsrud, IKOM
​Mal for databehandleravtaler i kommune (PDF)​Kjersti Jensen, Oslo kommune

​Parallell HF

FIA Sikkerhet (PDF)
​Erik Hedlund, Direktoratet for e-helse
Regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet i HSØ (PDF)​Heidi Thorstensen, OUS/ Helse Sør-Øst
​TSD - Tjeneste for Sensitive Data ved UiO (PDF)​Maria Iozzi, UiO
Helseplattformen – Informasjonssikkerhet og personvern (PDF)​Øyvind Røset, Helseplattformen
​Parallell teknisk
​HelseCERT: Sårbarhetsskanning og «lessons learnt»​HelseCert, Norsk Helsenett
Sikring av digitale bevis (PDF)​Trond Sundby og Roy Allan Hansen, Bærum kommune

​Parallell med. tek

Sikkerhetsarbeid på utdatert teknologi
​Lars Talstad og Geir-Erlend Myhre Johansen, St. Olavs hospital
Informasjonssikkerhet og det medisinske IoT (PDF)
​Jan Gunnar Broch, Direktoratet for e-helse
MTU og pasientsikkerhet (PDF)Aage Andersen, Roche Diagnostics Norge AS​
Plenum dag 2:

Har helsevesenet kontroll på pasientenes data?
​Bjørn Erik Thon, direktør, Datatilsynet
EUs personvernforordning og norsk personopplysningsrett (PDF)​Anne Sofie Hippe, Lovavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet
Nye tider (PDF)​Camilla Nervik, Datatilsynet
Nasjonale tjenester hos Direktoratet for e-helse og nye personvernregler  (PDF)​Maryke Silalahi Nuth, Direktoratet for e-helse
​Informasjonssikkerhet og internkontroll – hva er nytt med EUs personvernforordning? (PDF)​Thomas Olsen, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

Presentasjoner fra Norm-konferansen 
11. - 12. oktober 2016

​Tittel​Foredragsholder                          
Kan personvernet ivaretas i et stadig mer personrettet og appifisert helsevesen? (PDF)​Bjørn Erik Thon, direktør, Datatilsynet
Nytt fra Helse - og omsorgsdepartementet (PDF)​Ekspedisjonssjef Bjørn Astad,
seniorrådgiver Darlén Gjølstad,
fagdirektør Sverre Engelschiøn, HOD
Direktoratet for e-helse - et enklere helse-Norge (PDF)​​Christine Bergland, direktør, Direktoratet for e-helse
En hektisk hverdag i all fortrolighet​Petter Hurlen, Legeforeningen
Innsyn til barns barnepsykiatriske journal via internett (PDF)​​Ketil Motzfeldt Klem, leder, Norsk barne - og ungdomspsykiatrisk forening
Pasientens sikkerhetsperspektiv (PDF)​Linn Bæra, leder regionalt brukerutvalg Vest
Felles journal i Helse Midt; behov, nytte, risikovurdering og tiltak (PDF)​Øyvind Hauge, prosjektleder "Felles journal" for HF-ene i Helse Midt-Norge

Paul Georg Skogen, medisinsk fagdirektør, Helse Nord-Trøndelag

Trusselbrief - nøkkeltall og hendelser fra helsesektoren​Kjell Tore Fossbakk, HelseCERT (Norsk Helsenett)
​​Parallsesjon kommune
Taushetsplikt i helsesektoren - med praktiske eksempler (PDF)​Tonje Borch, Helsedirektoratet
Taushetsplikt i barnevernstjenesten - med praktiske eksempler (PDF)​​Line Orderud Øian, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Avdekking av snoking ved bruk av logger i et PLO-system (PDF)​John A. Horve, LMT Setesdal
​Informasjonssikkerhet og lokaliseringsteknologianskaffelse  - hva skal til for å gi sikre og gode tjenester? (PDF)​Kirsti Fossland Brørs, Prosjektleder Velferdsteknologiprogrammet, Trondheim kommune
​Parallellsesjon HF
Felles journal - en gjennomgang av Normens veileder (PDF)​​Marit Larsen Harr, Direktoratet for e-helse
​Sentralisert multimedialøsning Helse Sør-Øst (PDF)​Mona Kristine Andersen, Prosjektleder Regional multimedia, Sykehuspartner
Beredskapsarbeid i spesialisthelsetjenesten (PDF)​​Else Marie Ringvold, Beredskapssjef, Sykehuset i Vestfold
​Nye vurderinger om elektronisk innsyn i journal (PDF)​Marit Larsen Harr, Direktoratet for e-helse
​Parallellsesjon teknisk
Sykehuspartners analyseplattform (PDF)​Baard Lindberg, Sykehuspartner
​M-helse internasjonalt (PDF)​Helge Blindheim, seniorrådgiver, Direktoratet for e-helse
Statautoriserte hackere deler sin erfaring (PDF)​Erik Løhre og Håkon Lønmo, HelseCERT (Norsk Helsenett)
Sikkerhetsarkitektur (PDF)​​Lars Cato Skaar, Informasjonssikkerhetsleder, Sykehuset Østfold
​Parallellsesjon kompetansedeling og sikkerhetskultur
​Dilemmatrening v/ DIFI​​Britt Eva Haaland og Svanhild Gundersen, DIFI
​Fellessesjon dag 2
Nytt i Normen (PDF)​Aasta M. Hetland og Jan Gunnar Broch, Sekretariatet for Normen, Direktoratet for e-helse
​Med hjertet på internett - sikkerhet i min personlige kritiske infrastruktur​Marie Moe, forsker, Sintef
​Din digitale adferd - viktig for deg og din arbeidsgiver​​Roar Thon, fagdirektør sikkerhetskultur, NSM

 

Presentasjon om Normen på eHealth-week  
8. juni 2016 (engelsk)

​tittel​foredragsholder                             
Norwegian Code of conduct for information security in the health and care sector (PDF)​Aasta M. Hetland, Sekretariatet for Normen

 

Sist oppdatert: 19. desember 2017

​Fant du det du lette etter?​