Logo for print

Presentasjoner fra Norm-konferansen 
11. - 12. oktober 2016

​Tittel​Foredragsholder                          
Kan personvernet ivaretas i et stadig mer personrettet og appifisert helsevesen? (PDF)​Bjørn Erik Thon, direktør, Datatilsynet
Nytt fra Helse - og omsorgsdepartementet (PDF)​Ekspedisjonssjef Bjørn Astad,
seniorrådgiver Darlén Gjølstad,
fagdirektør Sverre Engelschiøn, HOD
Direktoratet for e-helse - et enklere helse-Norge (PDF)​​Christine Bergland, direktør, Direktoratet for e-helse
En hektisk hverdag i all fortrolighet​Petter Hurlen, Legeforeningen
Innsyn til barns barnepsykiatriske journal via internett (PDF)​​Ketil Motzfeldt Klem, leder, Norsk barne - og ungdomspsykiatrisk forening
Pasientens sikkerhetsperspektiv (PDF)​Linn Bæra, leder regionalt brukerutvalg Vest
Felles journal i Helse Midt; behov, nytte, risikovurdering og tiltak (PDF)​Øyvind Hauge, prosjektleder "Felles journal" for HF-ene i Helse Midt-Norge

Paul Georg Skogen, medisinsk fagdirektør, Helse Nord-Trøndelag

Trusselbrief - nøkkeltall og hendelser fra helsesektoren​Kjell Tore Fossbakk, HelseCERT (Norsk Helsenett)
​​Parallsesjon kommune
Taushetsplikt i helsesektoren - med praktiske eksempler (PDF)​Tonje Borch, Helsedirektoratet
Taushetsplikt i barnevernstjenesten - med praktiske eksempler (PDF)​​Line Orderud Øian, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Avdekking av snoking ved bruk av logger i et PLO-system (PDF)​John A. Horve, LMT Setesdal
​Informasjonssikkerhet og lokaliseringsteknologianskaffelse  - hva skal til for å gi sikre og gode tjenester? (PDF)​Kirsti Fossland Brørs, Prosjektleder Velferdsteknologiprogrammet, Trondheim kommune
​Parallellsesjon HF
Felles journal - en gjennomgang av Normens veileder (PDF)​​Marit Larsen Harr, Direktoratet for e-helse
​Sentralisert multimedialøsning Helse Sør-Øst (PDF)​Mona Kristine Andersen, Prosjektleder Regional multimedia, Sykehuspartner
Beredskapsarbeid i spesialisthelsetjenesten (PDF)​​Else Marie Ringvold, Beredskapssjef, Sykehuset i Vestfold
​Nye vurderinger om elektronisk innsyn i journal (PDF)​Marit Larsen Harr, Direktoratet for e-helse
​Parallellsesjon teknisk
Sykehuspartners analyseplattform (PDF)​Baard Lindberg, Sykehuspartner
​M-helse internasjonalt (PDF)​Helge Blindheim, seniorrådgiver, Direktoratet for e-helse
Statautoriserte hackere deler sin erfaring (PDF)​Erik Løhre og Håkon Lønmo, HelseCERT (Norsk Helsenett)
Sikkerhetsarkitektur (PDF)​​Lars Cato Skaar, Informasjonssikkerhetsleder, Sykehuset Østfold
​Parallellsesjon kompetansedeling og sikkerhetskultur
​Dilemmatrening v/ DIFI​​Britt Eva Haaland og Svanhild Gundersen, DIFI
​Fellessesjon dag 2
Nytt i Normen (PDF)​Aasta M. Hetland og Jan Gunnar Broch, Sekretariatet for Normen, Direktoratet for e-helse
​Med hjertet på internett - sikkerhet i min personlige kritiske infrastruktur​Marie Moe, forsker, Sintef
​Din digitale adferd - viktig for deg og din arbeidsgiver​​Roar Thon, fagdirektør sikkerhetskultur, NSM

 

Presentasjon om Normen på eHealth-week  
8. juni 2016 (engelsk)

​tittel​foredragsholder                             
Norwegian Code of conduct for information security in the health and care sector (PDF)​Aasta M. Hetland, Sekretariatet for Normen

 

 

Sist oppdatert: 30. januar 2017

​Fant du det du lette etter?​