Logo for print

​Det er utarbeidet et sett med dokumenter som er tenkt benyttet for veiledning til kravene i Faktaark 38 innen området informasjonssikkerhet.

Kravene tar utgangspunkt i Faktaark 38 - Sikkerhetskrav for systemer (PDF)

Veiledning og dokumentasjon for delområde - Pasientrettigheter (Word)

Veiledning og dokumentasjon for delområde - Logging (Word) 

Veiledning og dokumentasjon for delområde - Autorisering (Word)

Veiledning og dokumentasjon for delområde - Programvare (PDF)

Veiledning og dokumentasjon for delområde - Autentisering (Word)

Veiledning og dokumentasjon for delområde - Integritet (Word) 

Bruksområder

Veiledningsdokumentene kan for eksempel benyttes i systemanskaffelser som kravdokumenter ovenfor leverandørene, eller av leverandørene selv for å verifisere at programvaren tilfredsstiller Normens sikkerhetskrav.

Leverandører og virksomheter som benytter programvare for behandling av helseopplysninger gjør seg kjent med innholdet, og vurderer om de vil ta skjemaene i bruk for egne formål.

Selvdeklareringsordningen er ikke etablert, og Direktoratet for e-helse kan derfor ikke motta innsendte skjemaer eller gi omfattende veiledning i bruk av skjemaene.

Vi er imidlertid interessert i tilbakemelding til dokumentene, og kan besvare spørsmål i noen grad via sikkerhetsnormen@ehelse.no

​Fant du det du lette etter?​