Logo for print

Veileder for psykologer, fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer (PDF)

Redigerbare maler fra veilederen (Word)

Korte oppsummeringer fra veilederen:

1 - De viktigste sikkerhetskravene - EPJ på eget utstyr uten internett (PDF)

2 - De viktigste sikkerhetskravene - EPJ på eget utstyr med helsenett eller internett (PDF)

3- De viktigste sikkerhetskravene - EPJ hos databehandler med helsenett eller internett (PDF)

Lovverk og maler

Lovverket pålegger alle virksomheter som behandler helse- og personopplysninger (i blant annet elektronisk pasientjournal (EPJ)) en rekke sikkerhetstiltak. Kravene til personvern og informasjonssikkerhet er samlet i Normen, og denne veilederen er en praktisk veiviser for å oppfylle disse kravene.

Veilederen reflekterer at mange virksomheter blant målgruppen har overlatt drift av sitt EPJ-system til leverandører. Leverandørene kan dermed utføre mange oppgaver knyttet til informasjonssikkerhet som hver enkelt virksomhet ellers måtte gjøre selv.

Siste kapittel i veilederen inneholder maler for blant annet styringssystem, risikovurdering og sjekkliste for ivaretakelse av personvern og informasjonssikkerhet. Malene er også tilgjengelig i redigerbar form.

 

​Fant du det du lette etter?​