Logo for print

Personvern og informasjonssikkerhet for psykologer, fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer - en veileder

Redigerbare maler fra Veileder for psykologer, fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer (Word)

Korte oppsummeringer fra veilederen:

De viktigste sikkerhetskravene - Journalsystemet er på eget utstyr uten tilknytning til helsenett eller Internett (PDF)

De viktigste sikkerhetskravene - Journalsystemet er hos databehandler og tilgjengelig via helsenett eller Internett (PDF)

Lovverk og maler

Lovverket pålegger alle virksomheter som behandler helse- og personopplysninger (i blant annet elektronisk pasientjournal (EPJ)) en rekke sikkerhetstiltak. Kravene til personvern og informasjonssikkerhet er samlet i Normen, og denne veilederen er en praktisk veiviser for å oppfylle disse kravene.

Veilederen reflekterer at mange virksomheter blant målgruppen har overlatt drift av sitt EPJ-system til leverandører. Leverandørene kan dermed utføre mange oppgaver knyttet til informasjonssikkerhet som hver enkelt virksomhet ellers måtte gjøre selv.

Siste kapittel i veilederen inneholder maler for blant annet styringssystem, risikovurdering og sjekkliste for ivaretakelse av personvern og informasjonssikkerhet. Malene er også tilgjengelig i redigerbar form.

​Fant du det du lette etter?​