Logo for print

Veileder i personvern og informasjonssikkerhet for helse- og omsorgstjenester i kommuner (PDF)

Veileder i personvern og informasjonssikkerhet for helse- og omsorgstjenester i kommuner - eksempler på behandling (Word)

Veilederens omfang

Hensikten med veilederen er i første rekke å gi kommunene og fylkeskommunene et praktisk verktøy i arbeidet med å ivareta gjeldende krav til personvern og informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten.

Veilederen tar utgangspunkt i etablering, bruk og utfasing av et fagsystem. Bakgrunnen for dette er at fagsystemet ofte viser seg å være utgangspunktet for konkrete personvernutfordringer personellet møter i arbeidshverdagen.

Veilederen omfatter både kommunens papirbaserte og elektroniske behandlinger av helse- og personopplysninger, men er altså særlig rettet mot den elektroniske behandlingen i fagsystemene.

Med veilederen følger redigerbare tabeller med oversikt over helse- og omsorgstjenester kommunen yter som kan brukes for å holde oversikt over hvilke helse- og personopplysninger kommunen behandler.

Målgruppe

Primærmålgruppen for veilederen er personell med ansvar, oppgaver og roller i forbindelse med personvern og informasjonssikkerhet innen kommunenes helse- og sosialtjeneste.

​Fant du det du lette etter?​