Logo for print

Bakgrunnen for en egen veileder for personvern og informasjonssikkerhet er å kunne ivareta krav til administrative og tekniske løsninger.
 
Veilederen skal være til hjelp for å etablere tilfredsstillende informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter.
 
Veilederen angir krav til informasjonssikkerhet før oppstart, under gjennomføring og ved avslutning av forskningsprosjektet. Informasjonssikkerheten må ivaretas i alle fasene.

Veilederen gjelder medisinsk og helsefaglig forskning på:

  • helse- og personopplysninger om enkeltindivider
  • humant biologisk materiale (forskningsbiobank)

Den primære målgruppen for veilederen er prosjektleder for forskningsprosjektet.

 

​Fant du det du lette etter?​