Logo for print

Veileder apotek (PDF)

Mal for internkontroll apotek (Word)

Mal for internkontroll apotek (odt)

I veilederen benyttes uttrykket fagsystem for den programløsningen som brukes i forbindelse med reseptdokumentasjon i apoteket/kjedekontoret. Et eksempel på fagsystem er FarmaPro.
 
Malen er oppdatert etter styringsgruppen for Normen med innspill fra Apotekforeningen.
skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin