Logo for print
Strategien slår fast at Normen er sektorens felles krav, verktøy og arena for informasjonssikkerhet og personvern.

Helse- og omsorgssektorens felles bransjenorm skal øke sin nytte og relevans gjennom
  • forenkling
  • tilgjengeliggjøring
  • oppdatering
  • effektiv utadrettet virksomhet
  • tilpasning til personvernforordningen 
Prioriterte temaområder skal være pasient-/brukerrettigheter og personvern, leverandørkrav og - oppfølging samt sekundærbruk. Prioriterte målgrupper er ledelse, Leverandører og databehandlere, og små virksomheter

Strategien avløser forrige versjon fra 2013.

​Fant du det du lette etter?​