Logo for print

EUs personvernforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 implementeres i Norge som lov ved ny personopplysningslov i 2018. Dette fører også til enkelte endringer og tilpasninger i helselovgivningen. Det pågår et tilpasnings- og utviklingsarbeid av Normen. Formålet er å sikre at Normens krav er i overenstemmelse med nytt lovverk, utvide Normens område til å omfatte mer personvern og å oppdatere Normen med nye krav tilpasset den teknologiske utviklingen.

Versjon 5.3 av Normen er første steg i dette tilpasnings- og utviklingsarbeidet. I denne versjonen har Normen fått ny struktur, den er gjennomgått for å sikre at det ikke er motstrid mellom Normen og nytt lovverk og enkelte artikler fra forordningen er innarbeidet. 

 

​Fant du det du lette etter?​