Logo for print

Styringsgruppen for Normen-mandat (PDF)​

Mandatet ble opprinnelig vedtatt i 2007. Det nåværende mandatet ble vedtatt av styringsgruppen i juni 2013.

Til mandatet finnes to vedlegg: En liste over styringsgruppens sammensetting, og oversikt over sekretariatets oppgaver.

Vedlegg til mandat SG Normen - liste sammensetting (PDF)

Vedlegg til mandat SG Normen - sekretariatets oppgaver (PDF)

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin