Logo for print

Personvern og informasjonssikkerhet for apotek - en mal for internkontroll (Word)

I malen er det lagt inn tekst som eksempler i nesten alle avsnitt som en hjelp til virksomhetens eget arbeide med dokumentasjonen. Den enkelte virksomhet må selv ta stilling til innholdet i hvert enkelt avsnitt og tilpasse dette til egen virksomhet, eventuelt slette det som ikke passer.

Malen er vedlegg til Personvern og informasjonssikkerhet for apotek - en veileder​Fant du det du lette etter?​