Logo for print

Faktaark 47 - Autorisasjonsregister (PDF)

Databehandlingsansvarlig er ansvarlig for å etablere et autorisasjonsregister (register over utstedte autorisasjoner) i nødvendig omfang og å fastsette prosedyrer for bruk av registeret. 

Autorisasjonsregisteret skal inneholde alle tilganger og alle roller for tilgang til behandlingsrettede helseregistre (inkl. elektronisk pasientjournal (EPJ) og 
fagsystemer. 

 


 

​Fant du det du lette etter?​