Logo for print

Faktaark 44 - Personvern og informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten - kortfattet oversikt i kommuner (PDF)

Øverste leder i kommunen (oftest rådmannen) er hovedansvarlig for personvern og informasjonssikkerhet. ​Faktaarket omfatter overordnede føringer for personvern og informasjonssikkerhet og gir en oversikt over sentrale sikkerhetstiltak kommunen må ivareta. 


 

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin