Logo for print

Faktaark 37 - Sikkerhetskrav og sikkerhetsdokumentasjon (PDF)

Prosjekter som omtales i dette faktaarket gjelder prosjekter ved f.eks. innføring av nytt journalsystem eller ny funksjonalitet i journalsystem, og ikke forskningsprosjekter.

Prosjektleder vil normalt få delegert ansvar fra databehandlingsansvarlig for å påse at prosjekter gjennomføres med tilfredsstillende informasjonssikkerhet, men ved større prosjekter kan en prosjektintern sikkerhetskoordinator være hensiktsmessig.

Faktaarket beskriver også hvordan sikkerhetsløsninger og -dokumentasjon skal overføres til driftsmiljøet ved endt prosjekt.

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin