Logo for print

Faktaark 35 - Personvernombud (PDF)

Faktaarket skal bevisstgjøre ledelsen på at den har det formelle databehandlingsansvaret, selv om det er pekt ut et ombud.

Virksomhetens ledelse er ansvarlig for opprettelse av personvernombud og for oppfølging/løpende vurdering av ombudet. Personvernombudet er ansvarlig for at oppgavene som ligger til rollen blir fulgt.

Selve databehandlingsansvaret ligger likevel alltid hos ledelsen, ikke hos ombudet.

 

​Fant du det du lette etter?​