Logo for print

Faktaark 27 - Retningslinjer for daglig informasjonssikkerhet (PDF)

Virksomhetens ledelse er ansvarlig for at alle medarbeidere er kjent med og følger retningslinjer for informasjonssikkerhet. Den enkelte medarbeider har ansvar for å etterleve virksomhetens retningslinjer for informasjonssikkerhet som beskrives i dette faktaarket.

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin