Logo for print

Faktaark 20c - Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter (PDF)

Faktaarket benyttes ved innføring av nye IKT-systemer eller endringer i eksisterende systemer. IKT-ansvarlig er ansvarlig for å etablere en tilfredstillende sikkerhets- og samhandlingsarkitektur.

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin