Logo for print

Faktaark 20a - Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved meldingsformidling (PDF)

Faktaarket benyttes ved etablering og endringer av meldingsformidling. For mindre virksomheter bør leverandørene og Norsk Helsenett (NHN) sørge for en tilfredstillende sikkerhetsarkitektur.  

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin