Logo for print

Faktaark 18 - Sikring av bærbart utstyr (PDF)

Sikring av bærbart utstyr skal utføres før det settes i drift eller tas i bruk. Med bærbart utstyr menes bl.a. bærbar PC, mobiltelefon og nettbrett. IKT-ansvarlig er ansvarlig for å legge til rette løsninger for å sikre bærbart utstyr og faktaarket beskriver hva som skal vurderes.

 

 

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin